• nybnd

விண்ணப்பம்

விண்ணப்பம்

நாங்கள் அனைத்து வகையான HDPE குழாய் மற்றும் பொருத்துதல்களை உற்பத்தி செய்கிறோம், இது நகராட்சி திட்டங்களில் நீர் மற்றும் இரசாயன திரவ விநியோகம் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஆகியவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்கள் (திரவங்கள்), குழம்பு, பொடிகள் மற்றும் சிறிய திடப்பொருட்களின் வெகுஜனங்களை பாயக்கூடிய பொருட்களை அனுப்ப முடியும்.இது எரிவாயு விநியோகம், வெப்பமூட்டும் விநியோக அமைப்பு மற்றும் கேபிள் குழாய் பாதுகாப்பு, விவசாய நீர்ப்பாசன அமைப்பு ஆகியவற்றிற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம்.